• معرفی برنامه ملي آينده‌نگاري

  • شروع و ايده اجراي برنامه ملي آينده‌نگاري را بايد در معاونت سياست‌گذاري و ارزيابي راهبردي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري دانست که در ابتداي امر و با انجام مطالعات اوليه، گام‌هاي نخستين اجراي اين طرح برداشته شد. رویکرد اين برنامه، چيزي به مراتب فراتر از تهيه ليستي از فناوري‌هاي ممکن و قابل ظهور در آينده و ارائه آن به عنوان انتخاب‌هاي سياستي جهت مطالعه مي‌باشد. هدف اين طرح، گفتمان‌سازي و درگير نمودن سطوح مختلف جامعه در شناسايي موضوعات و چالش‌هايي است که مي‌توان با راه‌حلي فناورانه و وجود هوشمندي لازم، نسبت به استفاده از فرصت‌هاي آن و مقابله با تهديدهاي آن برنامه‌ريزي و اقدام نمود. در این برنامه تلاش می‌شود گفتمان مبتنی بر دانش و ایجاد آگاهی در مورد تغییرات و مسائل آینده که جامعه با آن مواجه خواهد شد، در میان ذی‌نفعان مختلف شکل گیرد.

مسابقات برنامه ملی آینده‌نگاری

مدل اجرایی

یکی از رویکردهایی که مدنظر دبیرخانه قرار داشته است، توجه به ذی‌‌نفعان مختلف و در نظر گرفتن نیازهای مختلف هر یک از آن‌هاست. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته توسط دبیرخانه که از مطالعات تطبیقی و همچنین نتایج جلسات خبرگانی حاصل شده است، ذی‌نفعان مختلف در چهار گروه اصلی دسته‌بندی شده‌اند. با توجه به شکل سمت راست، چهار سطح از مخاطبین این برنامه شامل "جامعه عمومی"، "جامعه فعالان اقتصاد دانش‌بنیان (صنعت‌گران، دانشگاهیان، پژوهشگران)، "شرکت‌ها، دانشگاه‌ها، نهادهای تحقیقاتی و سازمان‌ها" و "نهادهای سیاست‌گذاری" مخاطبان اصلي برنامه ملي آينده‌نگاري هستند كه در قالب هرم مخاطبان نمايش داده شده‌اند. در ذیل برنامه ملی آینده‌نگاری چهار برنامه اصلی با مخاطب قرار دادن هر سطح از مخاطبین طراحی شده‌است تا بتوان به تفکیک و با توجه به ظرفیت‌های موجود در هر سطح و انتظارات و نیازهای آنان به تعریف برنامه‌های اجرایی و همکاری با آنان اقدام نمود.

مدل اجرایی

اقدامات اجرایی

انتشارات