خودرو

 

صنعت خودرو یکی از صنایع اشتغال‌زا و پردرآمد در اقتصاد جهان محسوب می‌شود و به دلیل نقش اساسی این صنعت در تولید ناخالص ملی هر کشور و جایگاه آن در فعال‌سازی زنجیره‌های تولید پسین و پیشین خود، کشورهای مختلف را بر آن داشته که همواره تمایل به فعالیتی اثربخش در این صنعت داشته باشند؛ اما آنچه که حضور در این صنعت و کسب منافع حداکثری از آن را برای کشورها دچار تزلزل می‌نماید تحولات وسیع در آینده آن خواهد بود.

صنعت خودرو و صنایع وابسته به آن در سال‌های پیش‌رو دستخوش تغییرات گسترده‌ای خواهند شد و ایفاء نقش بازیگران این صنعت نیازمند حرکت سریع بر روی موج تغییرات و هماهنگی با آن می‌باشد. به دلیل شدت بالای تغییرات در این حوزه، نگاه منفعل در این صنعت، منجر به خروج از آن خواهد شد. لذا باید برای خلق آینده‌ای مشترک تلاش نمود. اطلاع صِرف از پیشرفت‌های فناورانه‌ای که دیگران نقش کلیدی در آن بازی می‌نمایند امکان پیشرو بودن را برای کشور ایران فراهم نخواهد کرد. بنابراین، لازم است با تبادل دیدگاه‌ها و نظرات در میان متخصصان حوزه‌های مختلف به یک آگاهی و درک کلی و جامع نسبت به مباحث آینده صنعت خودرو جهت ساخت آینده مشترک دست یافت.

آشنایی با خودروهای هوشمند